Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/42/2022

(FO) Heretík Roman (09.03.1998)

Nad Riekou 293/19 , 02944 Rabča

Spisová značka, typ konania:
9OdK/42/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Heretík Roman, Nad Riekou 293/19 , 02944 Rabča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--