Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Vyrovnanie č. 3k/191/1999

(PO) JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze, IČO 00169170

Svidník , 08901 Svidník

Spisová značka, typ konania:
3k/191/1999, Vyrovnanie
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Natália Štrkolcová
Správca:
od 28.09.2009
Stav konania:
16.09.1999 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.08.1999 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
16.09.1999 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005, Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
--