Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/130/2022

(FO) Grulyo Ľubomír (08.05.1986)

Janka Kráľa 448, 04501 Moldava nad Bodvou

Spisová značka, typ konania:
26OdK/130/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
od 27.05.2022
Stav konania:
27.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Grulyo Ľubomír, Janka Kráľa 448, 04501 Moldava nad Bodvou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie