Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/185/2022

(FO) Ľoľová Simona (23.04.1995)

Kečkovce 11 , 09011 Kečkovce

Spisová značka, typ konania:
3OdK/185/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 27.02.2023
Stav konania:
17.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 11.05.2022
do 26.02.2023
Navrhovatelia:
Ľoľová Simona, Kečkovce 11 , 09011 Kečkovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie