(PO) OPAL - FYTOS, s.r.o., IČO 36458473

Petrovany - Vysielač 573, 08253 Petrovany

Spisová značka, typ konania:
1K/7/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
01.06.2022 - Začaté konkurzné konanie
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 03.08.2022
do 23.09.2022
Navrhovatelia:
VEDOS, s. r. o., IČO 45626618, Rožkovany 11, 08271 Lipany nad Torysou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--