Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/190/2022

(FO) Ferko Emil (19.07.1961)

Sedliská 512, 09409 Sedliská

Spisová značka, typ konania:
5OdK/190/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.05.2022
do 12.05.2022
Navrhovatelia:
Ferko Emil, 512, 09409 Sedliská, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie