Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/126/2022

(FO) Hangurbadžo Dezider (02.07.1964)

Gen. Štefánika 211, 06503 Podolínec

Spisová značka, typ konania:
2OdK/126/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
02.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hangurbadžo Dezider, Gen. Štefánika 211, 06503 Podolínec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--