Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/133/2022

(FO) Záhumenická Marcela (15.09.1967)

Družstevná 154/17 , 05314 Spišský Štvrtok

Spisová značka, typ konania:
32OdK/133/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Stav konania:
31.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Záhumenická Marcela, Družstevná 154/17 , 05314 Spišský Štvrtok, Slovensko
Lehoty:
15.06.2022 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
15.07.2022 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.07.2022 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
01.08.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.08.2022 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 962,01 € , majetok v hodnote 6 000,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie