Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. B1-31OdS/2/2022

(FO) Czibor Štefan (17.03.1965)

Zvolenská 1200, 82109 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
B1-31OdS/2/2022, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
29.02.2024 - Ukončené konanie, iný dôvod, percento uspokojenia: 48.56%
História stavov konania:
06.05.2022 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
25.02.2023 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
29.02.2024 - Ukončené konanie
Navrhovatelia:
Czibor Štefan, Zvolenská 1200, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--