Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/23/2022

(PO) Nova Real Estate Finance, a. s., IČO 50788701

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov

Spisová značka, typ konania:
B1-27K/23/2022, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
31.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.06.2022 - Začaté konkurzné konanie
21.07.2022 - Prerušené konkurzné konanie
31.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 03.11.2022
do 30.12.2022
Navrhovatelia:
RYG Investments s. r. o., IČO 50408003, Trstínska 11, 84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
14.02.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.02.2023 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
01.03.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.03.2023 Piatok
Lehota na Popieranie pohľadávok
03.05.2023 Streda
Schôdza veriteľov
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 139 231 371,33 € , majetok v hodnote 53 496 089,45 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 28 341,73 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie