(FO) Šiňanská Oľga, Ing. (11.11.1947)

Ostravská 16 , 04011 Košice

Spisová značka, typ konania:
31K/19/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Stav konania:
29.08.2012 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.05.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
15.06.2012 - Začaté konkurzné konanie
29.08.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 29.08.2012
do 15.12.2015
od 27.06.2012
do 28.08.2012
Navrhovatelia:
Šiňanská Oľga, Ing., Ostravská 16 , 04011 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--