Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 26OdS/2/2022

(FO) ŠIMONIČ Adrián (02.06.1979)

Uralská 1405, 04012 Košice-Nad jazerom

Spisová značka, typ konania:
26OdS/2/2022, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
od 09.06.2022
Stav konania:
09.06.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
01.08.2022 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia: 100.00%
História stavov konania:
20.05.2022 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
09.06.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
ŠIMONIČ Adrián, Uralská 1405, 04012 Košice-Nad jazerom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie