Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/174/2022

(FO) Bartko Milan (25.08.1984)

Tekovská Breznica 728, 96652 Tekovská Breznica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/174/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartko Milan, 728, 96652 Tekovská Breznica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--