(FO) Drál Peter

SNP 5 , 05342 Krompachy

Spisová značka, typ konania:
3K/72/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Rastislav Pella
Správca:
Stav konania:
28.06.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
05.10.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
28.06.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 30.04.2013
do 29.05.2018
Navrhovatelia:
Mesto Krompachy, IČO 00329282, Námestie Slobody 1, 05342 Krompachy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--