(PO) ZACHEM, a. s. Strážske, IČO 31730191

Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
31K/29/2015, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
--
Stav konania:
24.09.2016 - Zastavené konkurzné konanie, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.05.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.05.2015 - Začaté konkurzné konanie
12.02.2016 - Prerušené konkurzné konanie
24.09.2016 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
INVESTEND, s. r. o., IČO 44188366, Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--