(PO) IMKARS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov, IČO 31696872

Ruskovská ulica , 07501 Trebišov

Spisová značka, typ konania:
3K/23/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
Stav konania:
31.08.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.04.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
31.08.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Mižák Jozef, JUDr., Letná 40 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--