(FO) Vorobjov Pavol (26.11.1982)

Hanácka 3726, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
3K/15/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
28.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
28.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vorobjov Pavol, Hanácka 3726, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie