(PO) Poľnohospodárske družstvo podielnikov "Hornád" v Spišskom Štiavniku, IČO 36489107

Spišský Štiavnik , 05914 Spišský Štiavnik

Spisová značka, typ konania:
3K/36/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
Stav konania:
22.08.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.05.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
22.08.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Poľnohospodárske družstvo podielnikov "Hornád" v Spišskom Štiavniku, IČO 36489107, Spišský Štiavnik , 05914 Spišský Štiavnik, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--