Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/96/2022

(FO) Margetin Peter (26.04.1990)

Komárnická 118, 82102 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
33OdK/96/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Margetin Peter, Komárnická 118, 82102 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--