Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/97/2022

(FO) Salay Pavol (17.07.1968)

Plavecký Štvrtok 665, 90068 Plavecký Štvrtok

Spisová značka, typ konania:
33OdK/97/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Salay Pavol, 665, 90068 Plavecký Štvrtok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--