Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/98/2022

(FO) Kruľová Emília (08.05.1968)

Bratislava - Staré Mesto , 81102 Bratislava - Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
33OdK/98/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kruľová Emília, Bratislava - Staré Mesto , 81102 Bratislava - Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--