(FO) Kovács Róbert (13.07.1967)

Idanská 777, 04011 Košice-Západ

Spisová značka, typ konania:
32K/8/2015, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
od 12.02.2016
Stav konania:
12.02.2016 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.11.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
16.12.2015 - Začaté konkurzné konanie
12.02.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 29.12.2015
do 11.02.2016
Navrhovatelia:
Kovács Róbert, Idanská 777, 04011 Košice-Západ, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 5 461,08 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 4 035,84 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--