Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/196/2022

(FO) Hanko Daniel (16.02.1996)

Ligetská 1170, 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
40OdK/196/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
09.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hanko Daniel, Ligetská 1170, 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie