(PO) D.O.D. Slovakia, s.r.o., IČO 36209783

Gemerská 585, 04951 Brzotín

Spisová značka, typ konania:
3K/103/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Rastislav Pella
Správca:
Stav konania:
07.03.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.10.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
07.03.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 07.11.2018
do 01.10.2023
od 24.01.2006
do 06.11.2018
Navrhovatelia:
TETRA INSOLVENCY, k.s., IČO 47372176, Murgašova 3 , 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--