(PO) SioTech Global, s.r.o., IČO 43841074

Zámocká 3, 81101 Bratislava 1

Spisová značka, typ konania:
31K/27/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
25.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.06.2022 - Začaté konkurzné konanie
25.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 20.09.2022
do 24.11.2022
Navrhovatelia:
Energy Pro, s.r.o., IČO 36784044, Škultétyho 78, 01001 Žilina - Závodie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--