Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/107/2022

(FO) Bréšková Mária (08.06.1971)

236 , 94141 Bešeňov

Spisová značka, typ konania:
29OdK/107/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Simona Krčmáriková
Správca:
Stav konania:
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bréšková Mária, 236 , 94141 Bešeňov, Slovensko
Lehoty:
08.08.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
23.08.2022 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.09.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie