Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/148/2022

(FO) Rehovičová Mária (22.04.1978)

Skalica , 90901 Skalica

Spisová značka, typ konania:
23OdK/148/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Stav konania:
21.02.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.06.2022 - Vyhlásený konkurz
21.02.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Rehovičová Mária, Skalica , 90901 Skalica, Slovensko
Lehoty:
12.08.2022 Piatok
Posledný deň základnej prihlasovacej lehoty
12.09.2022 Pondelok
Posledný deň lehoty na popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
9 443,60 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
264 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
238 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie