Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/122/2022

(FO) Martišková Alena (16.05.1978)

D. Jurkoviča 2366, 95503 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
27OdK/122/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Martišková Alena, D. Jurkoviča 2366, 95503 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie