Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/125/2022

(FO) Fábryová Katarína (05.05.1985)

Vajanského ul. 2386, 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
27OdK/125/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fábryová Katarína, Vajanského ul. 2386, 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie