Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 27OdS/4/2022

(FO) Maťo Dávid (20.10.1996)

Švantnerova 453, 95141 Lužianky

Spisová značka, typ konania:
27OdS/4/2022, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
--
Stav konania:
24.06.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História stavov konania:
08.06.2022 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
24.06.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Maťo Dávid, Švantnerova 453, 95141 Lužianky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie