Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/128/2022

(FO) Demeter Róbert (23.06.1990)

Nová Ves nad Žitavou 338, 95151 Nová Ves nad Žitavou

Spisová značka, typ konania:
27OdK/128/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Demeter Róbert, 338, 95151 Nová Ves nad Žitavou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie