Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/214/2022

(FO) Berky Igor (15.08.1974)

Štúrova 844, 96212 Detva

Spisová značka, typ konania:
2OdK/214/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Vavreková, LL.M.
Správca:
od 17.06.2022
Stav konania:
13.12.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
30.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.06.2022 - Vyhlásený konkurz
13.12.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Igor, Štúrova 844, 96212 Detva, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
1 rok a 197 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 179 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie