Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/130/2022

(FO) Gyűrüsi Ladislav (23.07.1979)

Vnútorná okružná 1190, 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
27OdK/130/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gyűrüsi Ladislav, Vnútorná okružná 1190, 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie