Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/201/2022

(FO) Mauer Stanislav (11.01.1984)

Lánska 2205, 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
38OdK/201/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
26.08.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.06.2022 - Vyhlásený konkurz
26.08.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mauer Stanislav, Lánska 2205, 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
06.07.2022 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
05.08.2022 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.08.2022 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
22.08.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
05.09.2022 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie