Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/242/2022

(FO) Bilá Dana (04.12.1957)

Andrejová 14 , 08637 Andrejová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/242/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 05.07.2022
Stav konania:
05.07.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.07.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bilá Dana, Andrejová 14 , 08637 Andrejová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--