Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/206/2022

(FO) Kotian Robert (27.11.1964)

Nábrežie sv. Cyrila 322, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/206/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
26.08.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.06.2022 - Vyhlásený konkurz
26.08.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kotian Robert, Nábrežie sv. Cyrila 322, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
07.07.2022 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
08.08.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.08.2022 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
22.08.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.09.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie