Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-31R/1/2021

(PO) ACS Dúbravka, s.r.o., IČO 51679311

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov

Spisová značka, typ konania:
B1-31R/1/2021, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Stav konania:
22.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.06.2022 - Začaté konkurzné konanie
22.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 22.06.2022
do 28.12.2022
Navrhovatelia:
Lehoty:
08.08.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.09.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
15.02.2024 Štvrtok
Lehota na popieranie pohľadávok č. 44 a 45
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 6 923 642,98 € , majetok v hodnote 3 039 623,03 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 7 736,27 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--