Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33R/4/2021

(PO) ACS Kominárska, s.r.o., IČO 50061674

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov

Spisová značka, typ konania:
B1-33R/4/2021, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
od 13.12.2023
Stav konania:
22.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.06.2022 - Začaté konkurzné konanie
22.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 06.10.2022
do 12.12.2023
od 22.06.2022
do 05.10.2022
Navrhovatelia:
Lehoty:
07.07.2022 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
08.08.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.08.2022 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
22.08.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.09.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 7 390 025,57 € , majetok v hodnote 3 143 886,21 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 423,30 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--