Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/122/2022

(FO) Mudroch Jakub (01.11.1997)

Černockého 2553, 83153 Bratislava-Rača

Spisová značka, typ konania:
B1-27OdK/122/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
23.07.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mudroch Jakub, Černockého 2553, 83153 Bratislava-Rača, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--