Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/122/2022

(FO) Žitňan Marián (14.07.1996)

Ševčenkova 1038, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
31OdK/122/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Stav konania:
11.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Žitňan Marián, Ševčenkova 1038, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 54,17 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--