Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/126/2022

(FO) Čápek Ladislav (24.07.1991)

Malá ulička 285, 90065 Záhorská Ves

Spisová značka, typ konania:
33OdK/126/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
od 28.12.2022
Stav konania:
28.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čápek Ladislav, Malá ulička 285, 90065 Záhorská Ves, Slovensko
Lehoty:
13.02.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.02.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.03.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--