Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/222/2022

(FO) Adlerová Katarína Juliana (04.07.1970)

Novozámocká 2477/9 , 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
2OdK/222/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Adlerová Katarína Juliana, Novozámocká 2477/9 , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--