(PO) KRYOTECH s.r.o., IČO 36722235

Učňovská 6, 04015 Košice-Šaca

Spisová značka, typ konania:
30K/17/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
--
Stav konania:
06.08.2022 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.08.2022 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie