Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-31K/33/2022

(PO) RWS Services s. r. o., IČO 52270882

Laurinská 18, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
B1-31K/33/2022, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 28.12.2022
Stav konania:
18.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.08.2022 - Začaté konkurzné konanie
18.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 18.08.2022
do 27.12.2022
Navrhovatelia:
RWS Services s. r. o., IČO 52270882, Laurinská 18, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 6 960 428,15 € , majetok v hodnote 6 792 871,03 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 735 870,12 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie