(PO) m-trade s.r.o., IČO 51998751

Masarykova 22, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
1K/12/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
08.07.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.07.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
m-trade s.r.o., IČO 51998751, Masarykova 22, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie