(FO) Budová Anna (24.04.1972)

Cintorínska 135, 96801 Nová Baňa

Spisová značka, typ konania:
31NcKR/8/2012, Iné
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
od 25.11.2016
Stav konania:
18.11.2016 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
30.10.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
18.11.2016 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Budová Anna, Cintorínska 135, 96801 Nová Baňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
--