(FO) Soókyová Vlasta

Hlavná 290/7 , 94619 Čičov

Spisová značka, typ konania:
31NcKR/21/2013, Iné
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
07.02.2017 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
14.11.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
07.02.2017 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Soókyová Vlasta, Hlavná 290/7 , 94619 Čičov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--