Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/132/2022

(FOP) Pavol Laták, IČO 44458258

Tepličky , 92066 Tepličky

Spisová značka, typ konania:
27OdK/132/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pavol Laták (44458258) , Tepličky , 92066 Tepličky, Slovensko
Lehoty:
22.08.2022 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.09.2022 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.09.2022 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
05.10.2022 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.10.2022 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie