Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/134/2022

(FO) Cabadajová Mária (01.06.1973)

Zdravotnícka 703, 90025 Dunajská Lužná

Spisová značka, typ konania:
27OdK/134/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Stav konania:
04.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cabadajová Mária, Zdravotnícka 703, 90025 Dunajská Lužná, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--