Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/134/2022

(FO) Hančarik Lišková Katarína, Ing. (22.10.1982)

Martina Granca 3550/11 , 84102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
33OdK/134/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
28.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hančarik Lišková Katarína, Ing., Martina Granca 3550/11 , 84102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
13.02.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.02.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.03.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 53 711,40 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--